Transport

Doradztwo techniczne w zakresie planowania i projektowania transportu drogowego, szynowego i wodnego. Planowanie obsługi komunikacyjnej inwestycji, analizy popytu, analizy przestrzenne.

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
headerImage

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Planowanie transportu

Wraz ze wzrostem mobilności ludności, rozdrobnieniem produkcji oraz rozwojem usług rosną również wymagania w zakresie bezpiecznego, wydajnego, niezawodnego i przyjaznemego środowisku systemu transportowego. Nasze podejście do planowania, uwzględnia aspekty postępu technologicznego, oczekiwań społecznych i trendów gospodarczych, jak również elementy zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Łączymy zrozumienie dziedziny planowania transportu z autorskimi narzędziami do analizy danych.

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt

Transport szynowy

Innowacyjność w branży kolejowej napotyka na restrykcyjne przepisy, ograniczone budżety i trudne uwarunkowania środowiska projektowego. Kultura pracy Databout i wszechstronność naszych inżynierów pozwala na opracowanie skutecznych rozwiązań. Rozwój systemu transportu szynowego to złożone przedsięwzięcie wymagające ścisłej współpracy wielu branż i interesariuszy.

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwala nam tworzyć infrastrukturę dostosowaną do potrzeb użytkowników oraz zarządcy. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowo – doradczym dla sektora publicznego i prywatnego począwszy od etapu wstępnego studium wykonalności poprzez dokumentację projektową aż po nadzór autorski. Współpracujemy z Generalnymi Wykonawcami podczas przygotowania i realizacji umów w formule „Projektuj i Buduj”. Nasze usługi w zakresie kolejowym i tramwajowym obejmują wszelkie elementy niezbędne do skutecznego uzyskania decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Wieloletnia praktyka Databout w zakresie przygotowania dokumentacji pozwala realizować infrastrukturę dostosowaną do potrzeb użytkowników oraz zarządcy. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowo-doradczym dla sektora publicznego i prywatnego. Współpracujemy z Generalnymi Wykonawcami, podczas realizacji umów w formule „Projektuj i Buduj”. Zapewniamy pomoc techniczną sprawując nadzór autorski oraz inwestorski przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt

Transport drogowy

Polska, pod względem dostępności infrastruktury drogowej wyższych klas technicznych, nadal wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi oraz prywatnymi pozwala nam na dostarczanie rozwiązań w fazie przedprojektowej, projektowej oraz podczas nadzorów. Profil działalności Databout obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla dróg i ulic – począwszy od planowania, koncepcji programowych, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych i wykonawczych, aż po budowę i eksploatację. Obecnie współpracujemy przy realizacji największych projektów infrastrukturalnych z Generalnymi Wykonawcami, podczas realizacji umów w formule „Projektuj i Buduj”.

Grzegorz Wtykło

Nawiąż kontakt

Grzegorz Wtykło

Nawiąż kontakt

Aktualności

1 sierpnia 2022Opracowanie dokumentacji projektowej na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niem

01 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin...

25 lipca 2022Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji projektowych dla CPK

22 lipca 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową...

16 marca 2022STEŚ dla budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku północnym

14 marca 2022r. Databout podpisała umowę na realizację Opracowanie studium techniczno-ekonomicznego dla budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku...

Databout.Tools

Tools
Stwórz analizę

Nasze aplikacje wspomagające analizy danych dają swobodę. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne. Tools dostarczy odpowiedź!

Dowiedz się wiecej
Tools
potrzebujesz wiecej?

Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Na podstawie danych i faktów zarekomendujemy rozwiązanie.

Wyślij wiadomość