Databout logo mobile
flag
 • flagEnglish
flagChange the site language to English

Carbon Footprint

Wobec postępujących zmian klimatu, szczególne znaczenie ma ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO 2 . Zapewniamy wsparcie w ograniczaniu śladu węglowego poprzez optymalizację doboru wariantów lokalizacyjnych i technologii realizacyjnych inwestycji kubaturowych oraz liniowych.

zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt
headerImage
zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt

Analiza śladu węglowego cyklu życia obiektu

Jedną z przyczyn niekorzystnych zmian klimatycznych jest nadmierna emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, generowanego na wszystkich etapach cyklu życia obiektów budowlanych, począwszy od produkcji materiałów budowlanych, przez sam proces budowy, fazę eksploatacji aż po proces utylizacji obiektu po zakończeniu jego użyteczności.

Budownictwo jest obecnie sektorem o największym udziale emisję CO2 w globalnej emisji gazów. 11% składa się na sam proces wytworzenia materiałów budowlanych; kolejne 28% to etap użytkowania obiektów, który generuje większy ślad niż transport ujęty globalnie (23%)[1]. Sektor budowlany ma więc ogromny potencjał do ograniczenia wpływu na środowisko oraz optymalizacji energochłonności.

zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt
zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt

Emisje

W celu zahamowania procesów cieplarnianych konieczna jest minimalizacja zużycie energii oraz emisji w całym cyklu życia obiektów. Nie jest to tylko długofalowe działanie proekologiczne – redukcja śladu węglowego przynosi wiele bezpośrednich korzyści przekładających się na bieżący rachunek ekonomiczny:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • wyższy standard obiektu,
 • możliwość ubiegania się o dotacje wymagające uwzględnienia śladu węglowego w charakterystyce inwestycji,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej w zakresie szacowania emisji działalności oraz promowania podejścia do redukcji śladu węglowego w zgodzie z normami ISO 14064 oraz ISO 14067,

Odpowiedzialny dobór materiałów konstrukcyjnych oraz urządzeń, eksploatowanych w obiektach budowlanych jest niezwykle ważny z punktu widzenia emisji. Warto jednak podkreślić, że emisje to także wymierne koszty wydatkowanej energii. Redukcja śladu węglowego oznacza więc redukcję kosztów utrzymania obiektu a w skali makro niweluje ryzyka kosztownego wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę.

Databout wykonuje analizy LCA (Life Cycle Assessment), w ramach których możliwe jest oszacowanie i optymalizacja emisji CO2 w trakcie cyklu życia obiektu, zarówno obiektów istniejących jak i projektowanych. Szczególnie zastosowanie analizy LCA do optymalizacji rozwiązań projektowych pozwala na znaczącą redukcje śladu CO2.

zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt
zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt

Zakres analiz: budownictwo

Szczegółowe analizy obejmują przeprowadzenie porównania różnych wariantów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych w następującym zakresie:

 • ślad CO2 materiałów budowlanych Oferujemy wykonanie analizy LCA budynków w oparciu o zestawienie materiałów budowlanych zawartych w projekcie. Bazując na alternatywnych wariantach konstrukcyjnych, możliwe jest wykonanie analiz porównawczych a następnie wybór najbardziej przyjaznej środowisku technologii budowy obiektu
 • ślad CO2 fazy budowy
 • ślad CO2 fazy eksploatacyjnej, z uwzględnieniem ekwiwalentu wydatku energetycznego na ogrzewanie oraz klimatyzację dla różnych technologii źródeł ciepła bądź chłodu (wykonanie analizy porównawczej dla kilku wariantów źródła ciepła).
 • ślad CO2 likwidacji obiektu
zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt
zdjęcie autora

Anna Różycka

Nawiąż kontakt

Zakres analiz: transport

Szczegółowe analizy obejmują przeprowadzenie porównania różnych wariantów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych w następującym zakresie:

 • ślad CO2 materiałów budowlanych
 • ślad CO2 fazy budowy
 • ślad CO2 fazy eksploatacyjnej, z uwzględnieniem zużycia paliwa bądź energii elektrycznej dla środków transportu,
 • wykonanie analizy porównawczej dla ustalonych wariantów komunikacyjnych.
 • ślad CO2 likwidacji obiektu

Podstawowy zakres raportu obejmuje:

 • przedstawienie rezultatów obliczeń z podziałem na poszczególne struktury obiektu dla jednego bądź wielu ustalonych scenariuszy
 • raport opisowy ze wskazaniem technologii najbardziej przyjaznej środowisku.
 • propozycja działań optymalizacyjnych dla każdej z analizowanych fac cyklu życia
 • oszacowanie wpływu optymalizacji emisji na koszty cyklu życia obiektu bądź na koszty wybranj fazy

Analiza LCA wykonywana jest na podstawie następujących danych wejściowych:

 • wskazanie lokalizacji obiektu,
 • ślad CO2 fazy budowy i likwidacji: zestawienie materiałów XLS lub model BIM,
 • ślad CO2 fazy eksploatacji na bazie charakterystyki źródła ciepła / chłodu oraz parametrów izolacyjnych przegród budowlanych: CAD, opis techniczny,
 • ślad CO2 fazy eksploatacji na bazie analizy zysków i strat energii na bazie modelu obiektu: IFC BIM

Sporządzona analiza zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ISO 14067:2018 (Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów. Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji)

Zapraszamy Państwa do współpracy.

W celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy oraz dokonania wyceny analizy, prosimy o kontakt.

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt

Aktualności

3 października 2023Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...

3 października 2023Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Podborze 400/220/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji...

3 października 2023Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Głogów 400/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...

Databout.Tools

Tools
Stwórz analizę

Nasze aplikacje wspomagające analizy danych dają swobodę. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne. Tools dostarczy odpowiedź!

Dowiedz się wiecej
Tools
potrzebujesz wiecej?

Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Na podstawie danych i faktów zarekomendujemy rozwiązanie.

Wyślij wiadomość