Energetyka

Planowanie działań formalnych, identyfikacja ryzyk oraz planowanie infrastruktury. Doradztwo w zakresie budowy i utrzymania nowych obiektów energetycznych.

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt
headerImage

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyki zawodowej i modernizacja infrastruktury przesyłowej to złożony proces inwestycyjny, wymagający ścisłej współpracy specjalistów z wielu obszarów inżynierii i planowania. Skala przedsięwzięć stawia przed Inwestorem dodatkowe wymagania a dla powodzenia inwestycji kluczowe staje się prawidłowe przeprowadzenie fazy programowania i przygotowania dokumentacji przedprojektowej w sferze technicznej, środowiskowej i organizacyjnej.

Zespół Databout świadczy usługi we wszystkich tych obszarach, opierając działania na doświadczonym i zaangażowanym zespole specjalistów, świadomych praktycznych celów, dla jakich przygotowywane są produkty doradcze i projektowe.

Oferowane usługi i produkty doradcze

Infrastruktura przesyłowa

 • Analizy przestrzenne i planistyczne
 • Wyznaczanie korytarzy przesyłowych w oparciu o przestrzenną analizę wielokryterialną,
 • Ocena kosztów i harmonogramu realizacji
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej:
 • Inwentaryzacja przyrodnicza
 • Raport oddziaływania na środowisko
 • Konsultacje społeczne
 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • Studium krajobrazowe
 • Identyfikacja jednostek krajobrazowych
 • Ocena wrażliwości krajobrazu
 • Symulacja widoczności sylwety inwestycji
 • Ocena oddziaływania na krajobraz

Energetyka zawodowa – źródła wytwórcze

 • Analizy przestrzenne
 • Mapowanie ograniczeń środowiskowych i przestrzennych
 • Analiza uwarunkowań planistycznych,
 • Studium transportowe
  • Inwentaryzacja infrastruktury transportowej
  • Analiza potrzeb
  • Makro i mikrosymulacje ruchu,
  • Weryfikacja przejezdności
  • Koncepcja działań inwestycyjnych
 • Studium krajobrazowe
  • Identyfikacja jednostek krajobrazowych
  • Ocena wrażliwości krajobrazu
  • Symulacja widoczności sylwety inwestycji
  • Ocena oddziaływania na krajobraz
 • Studium zakwaterowania
  • Określenie krzywej zatrudnienia
  • Identyfikacja bazy kwaterunkowej
  • Identyfikacja potrzeb w zakresie kampusu pracowniczego i stałych miejsc zamieszkania
 • Wyprowadzenie mocy
  • Studium korytarzowe
  • Zasilanie dla etapu realizacji inwestycji,
  • Koncepcja rozwiązań kolizji przestrzennych z istniejącą infrastrukturą
 • Analizy formalne
 • Plan pozwoleń i zezwoleń
 • Klasyfikacja formalna elementów inwestycji
 • Identyfikacja właściwych wymogów międzynarodowych, branżowych i jednostek finansujących
 • Analiza ryzyk
  • Identyfikacja ryzyk formalnych, środowiskowych i technicznych,
  • Wskazanie metod mitygacji,
  • Analiza wpływu na budżet i harmonogram realizacji
 • Plany koordynacji infrastruktury
  • Analiza infrastruktury technicznej i usługowej,
  • Przegląd właściwego prawa i identyfikacja luk legislacyjnych
  • Harmonogram prac przygotowawczych
  • Matryca odpowiedzialności
  • Plan zarządzania interesariuszami
  • Plan komunikacji

Dla potrzeb komunikacji wewnętrznej i z interesariuszami sporządzamy modele rzeczywistości stanu istniejącego, reprezentujące najlepszą wiedzę o zagospodarowaniu terenu na dzień sporządzenia inwentaryzacji. Model może być podstawą do prezentacji zakresu oddziaływań w przestrzeni 3D.

Integrujemy doświadczenie i wiedzę najlepszych specjalistów

Integrujemy doświadczenie i wiedzę najlepszych specjalistów, wspierając proces przygotowania inwestycji oraz wyboru optymalnych wariantów, akceptowalnych technicznie, ekonomicznie i społecznie. Służymy naszą wiedzą w przygotowaniu planów działań formalnych, identyfikacji ryzyk oraz planowania infrastruktury niezbędnej dla budowy i utrzymania nowych obiektów.

Databout aktywnie współpracuje z operatorami sieci przesyłowych oraz wspiera planowanie dużych źródeł wytwórczych energetyki zawodowej. Od roku 2014 świadczymy usługi doradcze w przygotowaniu procesu inwestycyjnego, przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Databout.Tools

Tools
Stwórz analizę

Nasze aplikacje wspomagające analizy danych dają swobodę. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne. Tools dostarczy odpowiedź!

Dowiedz się wiecej
Tools
potrzebujesz wiecej?

Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Na podstawie danych i faktów zarekomendujemy rozwiązanie.

Wyślij wiadomość