Wygaśnięcie obecnie wykorzystywanego dokumentu ASTM E1527-13

10 grudnia 2020

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
nieruchomościśrodowisko
nieruchomościśrodowisko

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
Wygaśnięcie obecnie wykorzystywanego dokumentu ASTM E1527-13

W trakcie tworzenia raportu Przegląd Środowiskowy Fazy 1 (ang. Phase I Environmental Site Assessment „ESA”) zespół badawczy przygotowujący opracowanie ocenia zgodność przedsięwzięcia z przepisami krajowymi, europejskimi oraz z międzynarodowymi standardami, a w szczególności American Society for Testing and Materials ASTM E 1527-13 „Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process”, jako najlepszej praktyce branżowej dla tego typu dokumentów.

Po raz pierwszy amerykańskie stowarzyszenie normujące ASTM International wydało tego typu standard w 1993 r. Zamierzeniem stowarzyszenia było stworzenie standardu, zgodnie z którym będzie można sprostać wymogom amerykańskiej ustawy Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), lub „Superfund” z 1980 r., a dokładnie zapisu o “All Appropriate Inquiry”, czyli procedurze Due Diligence w zakresie aspektów środowiskowych. Procedura Due Dilignce jest wymagana w Stanach Zjednoczonych przed finalizacją procesu transakcyjnego, jako instrument ochrony przed ryzykiem potencjalnych zobowiązań finansowych wynikających z historycznego zanieczyszczenia terenu, lub ryzyka wynikającego z obecnej działalności prowadzonej na terenie nieruchomości. Kolejne aktualizacje ASTM E 1527 nastąpiły w latach 1997, 2000, 2005, a w obecnej postaci norma obowiązuje od 2013 r.

W Polsce, odpowiedzialność za zanieczyszczoną glebę i ziemię występującą na terenie nieruchomości uregulowana jest ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75, poz. 493, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), jednak to ASTM E 1527 pozostaje najlepszą praktyką branżową, której zakres wykorzystywany jest podczas przygotowania dokumentacji środowiskowej, wykorzystywanej w procesie transakcyjnym przez np. stronę kupującą, bank, czy też inną instytucję finansową.

Obecny standard ASTM E1527-13 ma doczekać się swojego następcy, ponieważ obowiązują one przez okres maksymalnie 8 lat, po czym muszą być zaktualizowane. Można było o tym usłyszeć podczas wielu wystąpień ekspertów na konferencjach branżowych, które miały miejsce w przeciągu ostatnich 2 lat.

Z informacji ogłoszonych przez komisję ASTM E50 Committee on Environmental Assessments wynika, że podczas zebrań komisji, które miały miejsce w 2018, 2019 i w bieżącym roku, dyskutowano nad aktualizacjami w zakresie m.in. identyfikacji obszarów zainteresowania, informacji zwrotnych sygnalizowanych przez środowisko odbiorców raportów, jak również samych ekspertów tworzących opracowania Ph1 ESA. A więc badania Ph1 ESA które rozpoczną się w nowym roku będą musiały się odwoływać do warunków i zakresu określonych już w nowym standardzie, ponieważ ASTM E 1527-13 będzie już standardem wygasłym.

Michał Mróz
Starszy Konsultant ds. ochrony środowiska
Databout
www.databout.pl

małe logo Databout