Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Ilu mieszkańców może skorzystać na budowie nowych przystanków?

6 listopada 2020

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
tools
tools

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Ilu mieszkańców może skorzystać na budowie nowych przystanków?

Program Kolej+ do 2028 roku poprzez działania związane z budową nowych przystanków kolejowych i modernizacją istniejącej infrastruktury kolejowej może zdecydowanie wyeliminować wykluczenie komunikacyjne.

Do udziału w projekcie samorządy zgłosiły 96 wniosków – za pomocą databout.tools zbadaliśmy wszystkie te, które dotyczą nowych punktów zatrzymań. Na interaktywnej mapie wybraliśmy lokalizację punktów, odpowiadających planom inwestycji i dokonaliśmy analizy dostępności pieszej w strefie 1km.
41 tys. mieszkańców – tyle dodatkowo osób może mieć większą dostępność do środków transportu w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. Najatrakcyjniej pod tym względem prezentują się lokalizacje w Zabrzu, Gliwicach, Świętochłowicach, Strzyżowie i Grudziądzu – gdzie lokalizacje przypadają na obszary o duże gęstości zaludnienia.

Przeprowadzenie analizy w serwisie databout.tools zajęło kilka minut. Jej parametry można dowolnie modyfikować, przesuwając lokalizacje przystanków czy zmieniając zasięg strefy dojścia pieszego. A może warto sprawdzić dostępność drogową dla tego projektu? Przypominamy, że wiele projektów połączonych jest z budową Park&Ride. Sprawdź sam – podejmuj decyzje w oparciu o dane i fakty – pobierz pełny raport z analizy lub skorzystaj z wersji darmowej serwisu.

małe logo Databout