Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Największy model ruchu kolejowego Kolei Metropolitalnej

31 sierpnia 2020

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
kolejtransport
kolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Największy model ruchu kolejowego Kolei Metropolitalnej

Optymalizacja rozkładu jazdy pociągów przy jednoczesnym utrzymaniu ich cykliczności i wysokiej częstotliwości kursowania jest wyzwaniem, jakie Databout przyjęło na siebie w momencie wygrania przetargu na m.in. stworzenie modelu ruchu kolejowego w ramach studium Kolei Metropolitalnej dla GZM. W opracowaniu przeanalizowane zostaną kierunku rozwoju Kolei Metropolitalnej, założenia techniczne oraz koszty związane z inwestycją. Wynikiem tego ma być uczynienie kolei pierwszym wyborem podróżnych w ramach systemu transportu.

„W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania założyliśmy wsparcie w tym projekcie databout.tools, naszch autorskich narzędzi stworzonych do wielowariantowych analiz. Na obszarze zamieszkałym przez ponad 2 mln osób, o gęstej zabudowie i występujących szkodach górniczych, rozwój kolej jest szczególnie ważny, gdyż nie ma możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej do takich parametrów, aby zapewnić swobodne przemieszczanie. Dodatkowo, obszar ten jest bogaty w istniejącą infrastrukturę kolejową – warto to wykorzystać. W trakcie realizacji studium zamierzamy ją krytycznie przeanalizować i wskazać nowe kierunki rozwoju” – Joanna Sarbiewska, dyrektor Departamentu Planowania Transportu w spółce Databout.

Na ideę Kolei Metropolitalnej składa się wiele wariantów rozbudowy infrastruktury torowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wariant podstawowy zakłada poprawienie częstotliwości kursowania pociągów po już istniejących połączeniach natomiast najbardziej zaawansowany stawia na budowę torów lekkiej kolei miejskiej przeznaczonej do funkcjonowania na tranie Gliwice, Tychy, Ruda Śląska, Mikołów, Gliwice, Knurów. Co więcej rozważa się budowę kolei jednoszynowej, która połączy miasta Śląska i Zagłębia z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Jak pokazują dane dostarczone przez port lotniczy może się to stać rzeczywistością do 2030 roku.

Założenia koncepcji uwzględniają sieć kolejową o długości niemal 400km. To oznacza aż 130 nowych przystanków. Najwięcej nowych lokalizacji ma powstać w Katowicach, m.in. przy Politechnice Śląskiej i na osiedlu Witosa. Kolejne przystanki zaplanowane są również w Sosnowcu, m.in. na Środuli oraz w Gliwicach (m.in. osiedle Kopernika) i Mikołowie (m.in. ul. Krakowska).

„Podpisaniem umowy na opracowanie studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, wchodzimy już w zaawansowany etap przygotowujący nas do rozpoczęcia budowy tej priorytetowej dla nas inwestycji” – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

małe logo Databout