Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Wygodnie pociągiem z Warszawy do Legionowa. Szybciej do Trójmiasta

7 lipca 2020

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
kolejtransport
kolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Wygodnie pociągiem z Warszawy do Legionowa. Szybciej do Trójmiasta

6 lipca 2020r Databout podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Planowana inwestycja zapewni możliwość przejazdu większej liczby pociągów i jeszcze lepsze podróże z podwarszawskich powiatów do stolicy. W ramach studium wykonalności Databout dokona kompleksowej analizy, która określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. – Konsekwentnie zwiększamy możliwości i dostępność kolei także w obszarach aglomeracji. Przykładem jest projekt w aglomeracji warszawskiej, związany z rozbudową torów z Warszawy w kierunku Legionowa. Tworzymy sprawniejszą, bezpieczniejszą i komfortową kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców – mówi Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowych zelektryfikowanych torów na ok. 20 km odcinku od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Legionowo. W efekcie planowana jest rozbudowa do układu sześciu torów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga oraz czterech torów na odcinku Warszawa Praga – Legionowo. Wykonawca przeanalizuje również rozbudowę linii z Legionowa do Wieliszewa o dodatkowy tor. Ponadto analizą objęta będzie także budowa dodatkowych torów na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga. – Podpisana dzisiaj umowa, to dążenie do zbudowania na kolejowym węźle warszawskim czterotorowych tras wyjazdowych ze stolicy. Mieszkańcom podwarszawskich miejscowości chcemy zapewniać atrakcyjne, zgodne z oczekiwaniami podróże oraz zagwarantować przewidywalne i sprawne kursowanie pociągów dalekobieżnych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W ramach zleconego studium wykonalności przeanalizowana zostanie również budowa nowego odcinka dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne lub Świercze. Takie rozwiązanie wpłynęłoby na krótszy czas podróży pociągami dalekobieżnymi kursującymi m.in. do Trójmiasta czy Olsztyna. Termin opracowania studium wykonalności dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” określono do I kw. 2022 r. Wartość 4,77 mln zł netto.

małe logo Databout