Top Woman in Real Estate

30 czerwca 2020

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
nieruchomości
nieruchomości

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
Top Woman in Real Estate

Anna Rusek znalazła się na tzw. short list konkursu Top WOMEN in REAL ESTATE, który docenia i promuje kobiety w branży nieruchomości! Konkurs adresowany jest do kobiet aktywnych w branży nieruchomości, a także do organizacji działających w tej branży, które wspierają kobiety i ich rozwój. Celem Konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie kobiet, które w swojej działalności wyróżniają się szczególnym profesjonalizmem, umiejętnościami i zdolnościami oraz odniosły sukces w branży nieruchomości w 2019 roku, wyłonienie i wyróżnienie podmiotów, które prowadząc swoją działalność w branży nieruchomości szczególnie wspierają kobiety, ich rozwój oraz stwarzają warunki do tego rozwoju, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży nieruchomości, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości kobiet. W kategorii Top Woman in Real Estate – internet voting, internauci wybierają osobowość ubiegłego roku w branży nieruchomości, w której kryteriami oceny są:

 • rozpoznawalność w branży,
 • bycie ekspertem w swojej dziedzinie i branie czynnego udziału, w spotkaniach merytorycznych w branży,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą,
 • osiąganie sukcesów zauważalnych przez branżę,
 • organizacja działań mających na celu integrację z innymi przedstawicielkami branży,
 • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
 • wdrażanie rozwiązań uwzgledniających dobro środowiska naturalnego,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe i podejmowanie nowych wyzwań,
 • mentoring i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
 • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
 • nieposzlakowana opinia.

Jeśli jeszcze nie zagłosowałeś, wyślij koniecznie SMS o treści „TOPW.28” pod numer +48 789 440 145.

małe logo Databout