Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Aktualności

Aktualnosci

Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

Aktualności

Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Studium Komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej od ul. Radzymińskiej do Ronda Żaba

17 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie opracowania p.t. Studium komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C

19 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C” wraz z...

Artykuł

Dokumentacja przygotowawcza dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do OAW

04 sierpnia 2022r. Databout Sp. z o.o. w Konsorcjum z  TPF Sp. z o.o. podpisała dwie umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S10 i...

Artykuł

Opracowanie dokumentacji projektowej na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niem

01 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin...

Artykuł

Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji projektowych dla CPK

22 lipca 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową...

Artykuł

Umowa ramowa na wykonanie inwentaryzacji pi przyrodniczej dla CPK

30.06.2022r. Databout podpisała umowę ramową na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji...

Artykuł

Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – kolejna część zamówienia

27 maja 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Artykuł

Koncepcja programowo-przestrzenna na przebudowę stacji Charsznice

9 maja 2022r. Databout podpisała umowę na realizację usługi pn. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na przebudowę stacji Charsznica w ramach...

Artykuł

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356

31 marca 2022r. Databout podpisała umowę na realizację Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja kolejowego...