Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Model transportowy dla CPK

Klient:

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

drogikolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
projekt3

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

W ramach projektu zaktualizowano i rozbudowano Pasażerski Model Transportowy (PMT) oraz sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce. 

Zakres projektu

Do wykonania prognoz wykorzystano 4-stopniowy model międzygałęziowy PKP PLK, który powstawał przy udziale ekspertów Databout. Model uzupełniono o moduł podróży lotniczych oraz moduł pozwalający szacować zmianę podziału zadań przewozowych w transporcie zbiorowym z uwzględnieniem transportu lotniczego. Model uwzględnia infrastrukturę transportu lotniczego, wraz z projektowanym portem między Warszawą i Łodzią, nowe linie kolejowe w ramach Programu Kolejowego CPK oraz połączenia drogowe niezbędne do obsługi lotniska. Ponadto, model został zasilony informacjami o innych planach rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej przewidzianych do realizacji w ciągu najbliższych lat. Sieciowa prognoza ruchu została wykonana wielowariantowo przy użyciu databout.harmony.

Zastosowanie modelu

Dzięki możliwości prognozowania liczby pasażerów na liniach i stacjach kolejowych czy określania liczby pociągów wymaganych do obsługi zapotrzebowania na przewozy, model pozwala porównywać różne scenariusze rozwoju systemu transportowego umożliwiając wybór najlepszych wariantów inwestycyjnych. Narzędzie będzie wykorzystane w pracach nad studiami wykonalności dla poszczególnych inwestycji.