Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Umowa ramowa z PKP PLK

Klient:

PKP PLK

drogikolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
PMT

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

Databout jest stałym partnerem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., biorącym udział w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej na potrzeby realizowanych przez PKP inwestycji kolejowych. W ramach wsparcia środowiskowego wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, rozpoznanie warunków przyrodniczych, inwentaryzacje zieleni, akredytowane pomiary hałasu, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz uzyskujemy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. Do tej pory zrealizowaliśmy ok. 20 dużych projektów, umożliwiając realizacje i eksploatacje rewitalizowanych i nowobudowanych linii kolejowych.