Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Ostatnia mila sieci TEN-T Gdynia

Klient:

drogikolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
projekt1

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia. Studium zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego „TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”, dotyczyło układu drogowego i kolejowego dla połączenia terminali towarowych i pasażerskich morskiego Portu Gdynia z siecią dróg krajowych i siecią kolejową, będącymi składowymi transeuropejskiej sieci transportowej. W ramach projektu zrealizowano analizy i pomiary ruchu drogowego, prognozy popytu, analizy przestrzenne, analizy wąskich gardeł, społeczne i gospodarcze, analizy techniczne i ekonomiczno – finansowe jak również. Projekt zakończył się wielowariantową koncepcją rozbudowy infrastruktury drogowej dostępu do obszarów Portu Gdynia, obszarów przemysłowo-stoczniowych oraz gmin sąsiednich oraz Białą Księgą transportu węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia (port morski) – koncepcją organizacji ruchu towarowego i pasażerskiego w perspektywie roku 2027 i 2045.