Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Aktualności

Aktualnosci

Tramwaj do Wilanowa – odcinek C

Databout jest w trakcie realizacji umowy na “Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C wraz z...

Aktualności

Tramwaj do Wilanowa – odcinek C

Databout jest w trakcie realizacji umowy na “Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C wraz z...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowej drogi Via Maris

Databout podpisała umowę na Wykonanie opracowania pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła...

Artykuł

Inwentaryzacja przyrodnicza dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Databout podpisała umowę na Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowej dla...

Artykuł

Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla CPK

12 września 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w tym Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe,...

Artykuł

Studium Komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej od ul. Radzymińskiej do Ronda Żaba

17 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie opracowania p.t. Studium komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C

19 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C” wraz z...

Artykuł

Dokumentacja przygotowawcza dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do OAW

04 sierpnia 2022r. Databout Sp. z o.o. w Konsorcjum z  TPF Sp. z o.o. podpisała dwie umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S10 i...

Artykuł

Opracowanie dokumentacji projektowej na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niem

01 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin...

Artykuł

Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji projektowych dla CPK

22 lipca 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową...

Artykuł

Umowa ramowa na wykonanie inwentaryzacji pi przyrodniczej dla CPK

30.06.2022r. Databout podpisała umowę ramową na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji...