Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Studium Wykonalności na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta

6 maja 2024

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
transport
transport

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
Studium Wykonalności na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) do stosowania w postępowaniach przetargowych dla projektów o ograniczonym zakresie realizacji Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta (SKALT)” ze Stowarzyszeniem Lubuskie Trójmiasto.

Przedmiotem analiz studialnych jest ocena zasadności powstania nowych oraz modernizacji istniejących obiektów obsługi podróżnych wraz z węzłami przesiadkowymi, centrami przesiadkowymi przy założeniu niepogorszonej przepustowości odcinków linii w obszarze SKALT w celu osiągnięcia większej dostępności transportowej.

małe logo Databout