Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Dokumentacja aplikacyjno-studialna dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy

17 marca 2024

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
Dokumentacja aplikacyjno-studialna dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnej dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy” z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

W ramach dokumentacji przygotowane zostanie opracowane  Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie z załącznikami, wraz z modelowaniem ruchu dla projektów: „Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka”, „Rozbudowa pętli Las Gdański w Bydgoszczy”, „Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy” oraz dla zakupu nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi oraz dedykowanymi dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski.

małe logo Databout