Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Przebudowy trasy tramwajowej na odc. Rondo AK “Radosław”- Pl. Grunwaldzki

25 marca 2024

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Przebudowy trasy tramwajowej na odc. Rondo AK “Radosław”- Pl. Grunwaldzki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części), Część nr 3 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Pl. Grunwaldzki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” z Tramwajami Warszawskimi.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, realizacji oraz rozliczenia robót budowlanych, dotyczącej przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w al. Jana Pawła II na odc. od Ronda Zgrupowania AK “Radosław” (bez ronda) do Pl. Grunwaldzkiego (wraz z placem) w Warszawie pomiędzy izolatorami sekcyjnymi nr is-26, is-29 i is-28 w zakresie sieci trakcyjnej, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Ponadto w ramach zamówienie opcjonalnego przewidziane jest opracowanie dokumentacji wzmocnienia wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad torami kolejowymi, w przypadku wymagań lub warunków postawionych w tym zakresie przez zarządcę obiektu, lub uzgodnień z zarządcą obiektu.

małe logo Databout