Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Przebudowy trasy tramwajowej na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”

25 marca 2024

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Przebudowy trasy tramwajowej na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części), Część nr 2 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” z Tramwajami Warszawskimi.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, realizacji oraz rozliczenia robót budowlanych, dotyczącej przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w rejonie Ronda Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie pomiędzy izolatorami sekcyjnymi nr is-25, is-26, is-263 i is-262  w zakresie sieci trakcyjnej, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

małe logo Databout