Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

8 kwietnia 2024

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części), Część nr 1 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki od al. Jana Pawła II do ul. Lewartowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” z Tramwajami Warszawskimi.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, realizacji oraz rozliczenia robót budowlanych przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w podziale na następujące zadania:

– zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku od al. Solidarności do ul. Niskiej,

– zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ul. Dzikiej wraz z węzłem al. Jana Pawła II/Stawki,

– zadanie nr 3 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w ul. Stawki na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Lewartowskiego.

małe logo Databout