Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy

3 października 2023

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji pn. „Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy wraz z wprowadzeniem linii 2 x 400 kV Mikułowa – Czarna i Pasikurowice 1 – Pasikurowice 2” z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

W ramach dokumentacji przygotowane zostaną: analiza wpływu wariantów inwestycji na chronione gatunki i siedliska w oparciu o przeprowadzoną przez zespół inwentaryzację przyrodniczą. Zespół Databout opracuje również kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz ze wszystkimi załącznikami koniecznymi do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracę zwieńczy uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

małe logo Databout