Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Podborze 400/220/110 kV

3 października 2023

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Podborze 400/220/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej Podborze 400/220/110 kV wraz przebudową wprowadzeń linii 220 kV” z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

W ramach dokumentacji przygotowana zostanie inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej inwestycji, w tym opracowanie wyników na podstawie przeprowadzonych przez zespół badań terenowych oraz analiza wpływu Inwestycji na chronione siedliska. Ponadto Databout opracuje załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym karta informacyjna przedsięwzięcia). Zespół Databout będzie aktywnie wspierał Zamawiającego w procedurze celem uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

małe logo Databout