Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Głogów 400/110 kV

3 października 2023

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Głogów 400/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji pn. Budowa stacji elektroenergetycznej Głogów 400/110 kV” z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

W ramach dokumentacji przygotowane zostaną: analiza wpływu wariantów inwestycji na chronione gatunki i siedliska w oparciu o przeprowadzoną przez zespół inwentaryzację przyrodniczą oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do skutecznego złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, włączając w to kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zespół Databout będzie pełnił aktywną rolę w wspieraniu Zamawiającego w procesie uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu.

małe logo Databout