Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu

8 września 2023

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu

Databout podpisała umowę na opracowanie Studium Wykonalności wraz z przygotowaniem Wniosku o Dofinansowanie oraz uzyskanie kompletu decyzji środowiskowych dla projektu „Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu” z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

W ramach dokumentacji przygotowane zostaną:

  • koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania budowy nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej wraz opracowaniem wizualizacji 3D,
  • opracowanie zakresów i wariantów dla zadań termomodernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza, modernizacji torowisk tramwajowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Kościuszki, Traugutta i Szosa Lubicka, Skłodowskiej – Curie, zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego, zakupu pojazdów technicznych,
  • analizy wielokryterialne wraz z wyborem wariantów optymalnych,
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów,
  • opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi,

Opracowanie posłuży do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

małe logo Databout