Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Rzgowskiej do pętli Kurczaki w Łodzi

24 sierpnia 2023

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Rzgowskiej do pętli Kurczaki w Łodzi

Databout podpisała umowę na Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów dotyczących modernizacji sieci tramwajowej na terenie miasta Łodzi z podziałem na 5 części – dla części nr 1 Modernizacja trasy w ul. Rzgowskiej od Broniewskiego i Paderewskiego do pętli Kurczaki z Miastem Łodzią.

W ramach dokumentacji przygotowany będzie program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja stałej organizacji ruchu, ekspertyza techniczna dot. weryfikacji stanu technicznego i przydatności istniejących obiektów inżynieryjnych do prowadzenia ruchu tramwajowego, dokumentacja geotechniczna, inwentaryzacja i projekt zieleni, materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie. Opracowanie posłuży do ogłoszenia przetargu w formule projektuj i buduj oraz uzyskania dofinansowania unijnego.

małe logo Databout