Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Studium Korytarzowe trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole we Wrocławiu

26 czerwca 2023

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Studium Korytarzowe trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole we Wrocławiu

Databout podpisała umowę na Studium Korytarzowe trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole z Gminą Wrocław.

Celem opracowania jest dostarczenie kluczowych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o ostatecznym wyborze przebiegu trasy tramwajowej na wrocławskie Psie Pole. W aktualnych miejskich dokumentach strategicznych rozważanych jest 9 różnych wariantów trasowania, niniejsze studium korytarzowe w wyniku przeprowadzenia analizy wielokryterialnej wyłoni spośród nich te najkorzystniejsze. Na składową oceny wpłyną m. in. takie elementy, jak uwarunkowania urbanistyczne, środowiskowe, techniczne czy kosztowe. Na skutek selekcji przebiegu trasy uwolnione zostaną rezerwy terenowe do wykorzystania w ramach innych inwestycji prowadzonych przez miasto Wrocław i jego komórki. Wyłonione warianty stanowić zaś będą podstawę do dalszych, bardziej zaawansowanych opracowań.

małe logo Databout