Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Inwentaryzacja przyrodnicza dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

7 października 2022

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Inwentaryzacja przyrodnicza dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Databout podpisała umowę na Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” z Pomorską Koleją Metropolitalną S.A.

małe logo Databout