Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Aktualizacja organizacji ruchu dla Miasta Stołecznego Warszawa

7 grudnia 2022

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
transport
transport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Aktualizacja organizacji ruchu dla Miasta Stołecznego Warszawa

Databout podpisała umowę na aktualizację opracowania pn. „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie w trakcie Modernizacji kolejowej linii średnicowej na odc. Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” z Miastem Stołecznym Warszawa.

małe logo Databout