Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Dokumentacja przygotowawcza dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do OAW

4 sierpnia 2022

Grzegorz Wtykło

Nawiąż kontakt
drogi
drogi

Grzegorz Wtykło

Nawiąż kontakt
Dokumentacja przygotowawcza dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do OAW

04 sierpnia 2022r. Databout Sp. z o.o. w Konsorcjum z  TPF Sp. z o.o. podpisała dwie umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S10 i S50 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej z podziałem na części: CZĘŚĆ I- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od A1 do granicy województwa” oraz CZĘŚĆ II – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizację dokumentacji podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60. Przygotowane zostaną również materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

małe logo Databout