Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Model Transportowy PMT i prognoza ruchu pasażerskiego

26 czerwca 2020

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
drogikolejtransport
drogikolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Model Transportowy PMT i prognoza ruchu pasażerskiego

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Databout opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce. PMT uwzględnia podróże realizowane transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Do wykonania prognoz wykorzystano rozbudowany o kolejne moduły i zaktualizowany 4-stopniowy model międzygałęziowy PKP PLK, który wcześniej powstał przy udziale ekspertów Databout. PMT powstał w ścisłej współpracy z ekspertami CPK. Dzięki możliwości prognozowania liczby pasażerów na liniach i stacjach kolejowych czy określania liczby pociągów wymaganych do obsługi zapotrzebowania na przewozy, model pozwala porównywać różne scenariusze rozwoju systemu transportowego, umożliwiając wybór optymalnych wariantów inwestycyjnych. Narzędzie będzie wykorzystane w pracach nad studiami wykonalności dla poszczególnych inwestycji. Model uwzględnia infrastrukturę transportu lotniczego, wraz z projektowanym portem lotniczym między Warszawą i Łodzią, nowe linie kolejowe w ramach Programu Kolejowego CPK oraz połączenia drogowe niezbędne do obsługi lotniska. Ponadto, model został zasilony informacjami o innych planach rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej przewidzianych do realizacji w ciągu najbliższych lat. Sieciowa prognoza ruchu została wykonana wielowariantowo przy użyciu databout.harmony.

małe logo Databout