Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – kolejna część zamówienia

1 czerwca 2022

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – kolejna część zamówienia

27 maja 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwutorowej linii 400 kV relacji Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki” z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Jest to kolejne już zamówienie cząstkowe realizowane w ramach Umowy Ramowej na kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021-2025.

małe logo Databout