Aktualności

Aktualnosci

Aktualizacja organizacji ruchu dla Miasta Stołecznego Warszawa

05 grudnia 2022r. Databout podpisała umowę na aktualizację opracowania pn. „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających...

Aktualności

Aktualizacja organizacji ruchu dla Miasta Stołecznego Warszawa

05 grudnia 2022r. Databout podpisała umowę na aktualizację opracowania pn. „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Dokumentacja przygotowawcza dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do OAW

04 sierpnia 2022r. Databout Sp. z o.o. w Konsorcjum z  TPF Sp. z o.o. podpisała dwie umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S10 i...

Artykuł

Opracowanie dokumentacji projektowej na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niem

01 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin...

Artykuł

Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji projektowych dla CPK

22 lipca 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową...

Artykuł

Umowa ramowa na wykonanie inwentaryzacji pi przyrodniczej dla CPK

30.06.2022r. Databout podpisała umowę ramową na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji...

Artykuł

Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – kolejna część zamówienia

27 maja 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Artykuł

Koncepcja programowo-przestrzenna na przebudowę stacji Charsznice

9 maja 2022r. Databout podpisała umowę na realizację usługi pn. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na przebudowę stacji Charsznica w ramach...

Artykuł

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356

31 marca 2022r. Databout podpisała umowę na realizację Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja kolejowego...

Artykuł

STEŚ dla budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku północnym

14 marca 2022r. Databout podpisała umowę na realizację Opracowanie studium techniczno-ekonomicznego dla budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku...

Artykuł

Inwentaryzacja przyrodnicza „Zapewnienie dostępu kolejowego do EJ Lubiatowo–Kopalino

21 lutego 2022r. Databout podpisała kolejny kontrakt w ramach Umowy Ramowej dot. Wykonania w ramach Umowy Ramowej opracowań Typu 1 – kart informacyjnych...