Aktualności

Aktualnosci

STEŚ dla budowy linii tramwajowej w Łodzi od ul.Rzgowskiej do Centrum ZMP

07.03.2023r. Databout podpisała umowę na Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania...

Aktualności

STEŚ dla budowy linii tramwajowej w Łodzi od ul.Rzgowskiej do Centrum ZMP

07.03.2023r. Databout podpisała umowę na Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Dokumentacja dla budowy trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C

19 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C” wraz z...

Artykuł

Dokumentacja przygotowawcza dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do OAW

04 sierpnia 2022r. Databout Sp. z o.o. w Konsorcjum z  TPF Sp. z o.o. podpisała dwie umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S10 i...

Artykuł

Opracowanie dokumentacji projektowej na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niem

01 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin...

Artykuł

Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji projektowych dla CPK

22 lipca 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową...

Artykuł

Umowa ramowa na wykonanie inwentaryzacji pi przyrodniczej dla CPK

30.06.2022r. Databout podpisała umowę ramową na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji...

Artykuł

Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – kolejna część zamówienia

27 maja 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Artykuł

Koncepcja programowo-przestrzenna na przebudowę stacji Charsznice

9 maja 2022r. Databout podpisała umowę na realizację usługi pn. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na przebudowę stacji Charsznica w ramach...

Artykuł

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356

31 marca 2022r. Databout podpisała umowę na realizację Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja kolejowego...

Artykuł

STEŚ dla budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku północnym

14 marca 2022r. Databout podpisała umowę na realizację Opracowanie studium techniczno-ekonomicznego dla budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku...