Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Aktualności

Aktualnosci

Studium Wykonalności na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) do stosowania w postępowaniach...

Aktualności

Studium Wykonalności na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) do stosowania w postępowaniach...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej S19

Databout zrealizowała etap projektowy dla realizacji drogi ekspresowej między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Do wojewody podkarpackiego wpłynął wniosek o...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Podborze 400/220/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Głogów 400/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...

Artykuł

Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu

Databout podpisała umowę na opracowanie Studium Wykonalności wraz z przygotowaniem Wniosku o Dofinansowanie oraz uzyskanie kompletu decyzji środowiskowych dla...

Artykuł

Projekt dla budowy linii kolejowych nr 58 i 632 na odc. Łętownia – Rzeszów dla CPK

Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla Projektu pn. Budowa linii kolejowych nr 58 i 632 na odcinku Łętownia – Rzeszów z...

Artykuł

Projekt rozbudowy A2 na odcinku Łódź – Warszawa

Databout podpisała umowę na Opracowanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z...

Artykuł

Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Rzgowskiej do pętli Kurczaki w Łodzi

Databout podpisała umowę na Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów...

Artykuł

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Kolejny kamień milowy w projekcie PPP pn. „ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia ” został osiągnięty. W dniu 4 lipca uczestnicy dialogu otrzymali...