Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

26 stycznia 2022

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
GISstrategiatools
GISstrategiatools

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Databout na zlecenie miasta Kutna wykonało pogłębioną analizę dostępności infrastruktury społecznej, m. in. komunikacji miejskiej, placówek handlowych, obiektów służby zdrowia i miejsc rekreacji – parków, lasów i placów zabaw, na bazie adresów zamieszkania i struktury demograficznej mieszkańców. Przedmiotowy zakres opracowania odzwierciedla strategiczne dla Kutna trendy rozwojowe: miasto 15-minutowe / kompaktowe, miasto zielone (green city), miasto inteligentne (smart city).

Elementy diagnozy zostały włączone do projektu Strategii udostępnionego na um.kutno.pl , który obecnie jest konsultowany z mieszkańcami.

małe logo Databout