Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – część zamówienia nr 2

12 października 2021

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – część zamówienia nr 2

12 października 2021r. Databout podpisała umowę na Wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: Część zamówienia nr 2: Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Ostrów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Jest to pierwsze zamówienie cząstkowe realizowane w ramach Umowy Ramowej na kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021-2025.

małe logo Databout