Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Rozpoznanie warunków przyrodniczych dla inwestycji kolejowych

23 września 2021

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Rozpoznanie warunków przyrodniczych dla inwestycji kolejowych

21 września 2021r. Databout podpisała kolejny kontrakt w ramach Umowy Ramowej dot. wykonania opracowania Typu 4 – rozpoznania warunków przyrodniczych – inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec- Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Celem zamówienia jest zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych objętych projektem. Zebranie danych przyrodniczych jest niezbędnym elementem do opracowania dokumentacji środowiskowej, zaplanowania odpowiednich działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Analizie podlegać będzie ok. 75 km odcinek linii kolejowej.

małe logo Databout