Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Wykonany Bazowy model ruchu kolejowego dla GZM

30 sierpnia 2021

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
kolejtransport
kolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Wykonany Bazowy model ruchu kolejowego dla GZM

Databout wykonała Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Etap 1: Bazowy model ruchu kolejowego. Projekt realizowany na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

małe logo Databout