Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Studium Wykonalności dla północnej obwodnicy Białegostoku

31 sierpnia 2021

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
kolej
kolej

Krzysztof Sroga

Nawiąż kontakt
Studium Wykonalności dla północnej obwodnicy Białegostoku

Databout ukończyła na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejny, trzeci już etap opracowania „Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania „Budowa północnej obwodnicy Białegostoku” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru.

małe logo Databout