Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Databout opracuje dokumentację wymaganą w II etapie programu “Kolej+”

19 maja 2021

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
kolejtransport
kolejtransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Databout opracuje dokumentację wymaganą w II etapie programu “Kolej+”

19 maja 2021r. Databout podpisała umowę na Wykonanie inwentaryzacji, szacowanie kosztów inwestycji oraz opracowanie PFU na potrzeby Studiów Planistyczno‑Prognostycznych w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku” z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Opracowanie będzie zawierać m.in. oszacowanie kosztów inwestycji we wszystkich 13 projektach, a także program funkcjonalno-użytkowy w przypadku budowy nowych przystanków kolejowych.

Analiza obejmie oszacowanie kosztów inwestycji, wykonanie schematów linii, opracowanie rozkładu jazdy oraz opisu infrastruktury kolejowej, bocznic czy posterunków ruchu. To także przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku budowy nowych przystanków kolejowych. Ma on zawierać m.in. wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne czy architektoniczne.

Prace nad opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego potrwają do listopada.

małe logo Databout