Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Umowy ramowe dotyczące usług wykonywania dokumentacji środowiskowej

14 czerwca 2021

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
środowisko
środowisko

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
Umowy ramowe dotyczące usług wykonywania dokumentacji środowiskowej

14 czerwca 2021r. Databout podpisała dwie umowy ramowe na „Kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021-2025” z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. – Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2.

Cieszymy się, że firma Databout znalazła się wśród firm, które będą realizowały zadania cząstkowe ogłaszane w ramach Umów Ramowych.

małe logo Databout