Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Studium korytarzy HV

Klient:

Amec FW dla PGE EJ1 sp. z o.o. (obecnie Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.)

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

Opracowanie wykonano w ramach projektu „Świadczenie usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”

Zakres

Celem opracowania było wyznaczenie optymalnych pod względem technicznym środowiskowym i społecznym korytarzy wyprowadzenia mocy z planowanego źródła wytwórczego. W oparciu o wyznaczone parametry korytarza dokonano wstępnego trasowania, otrzymując opcje lokalizacyjne podlegające dalszej analizie wielokryterialnej. Na tej podstawie dokonano wyboru wariantów preferowanych, dla których oszacowano koszty, harmonogram realizacji oraz parametry wymagane do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i kosztów realizacji.

Charakterystyka analizy:

  • Obszar analiz przestrzennych: 790 km2,
  • Liczba wariantów korytarzy: 3,
  • Liczba linii w wariancie: 4,
  • Łączna długość wszystkich analizowanych linii 400kV: 350 km:
  • Długość analizowanych korytarzy linii podziemnych 110 kV: 85km,
  • Analizowana moc do przeprowadzenia planowanymi korytarzami: 3000 MWe.

Strona internetowa projektu

Wykorzystanie

Studium wykorzystano do określenia parametrów inwestycji, oceny zajętości terenu i wpływu na środowisko, planowania harmonogramu i budżetu.