Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Plan uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń i innych Właściwych Decyzji

Klient:

Amec FW dla PGE EJ1 sp. z o.o. (obecnie Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.)

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

Opracowanie wykonano w ramach projektu „Świadczenie usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”

Zakres

Plan obejmował sporządzenie kompleksowego planu uzyskiwania wszystkich niezbędnych polskich i międzynarodowych pozwoleń i zezwoleń wymaganych do przygotowania budowy, realizacji, eksploatacji i likwidacji projektowanego obiektu energetyki jądrowej, umożliwiającego PGE EJ1 (PEJ) określenie priorytetów działań na bazie zidentyfikowanej ścieżki krytycznej. W ramach planu zidentyfikowano wymagania wszystkich procedur, praktykę stosowaną przez międzynarodowe organy nadzorcze oraz krajową administrację a także określono wymagane dokumenty i standardy techniczne i informacyjne, jakie należy spełnić. Dla całości zagadnienia określono cele działań, kluczowe wskaźniki efektywności, harmonogram Primavera P6 i WBS, określono wymagany schemat organizacji odpowiedzialnej za działania a także matrycę odpowiedzialności i graficzny schemat postępowań.

Strona internetowa projektu

Wykorzystanie

Dokument stanowił opracowanie ramowe wskazujące konieczne działania formalne po stronie Inwestora, organów administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszy odpowiedzialnych za wyróżnione elementy infrastruktury technicznej i organizacyjnej, także w aspekcie działań legislacyjnych.