Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Plan Koordynacji Infrastruktury Krajowej

Klient:

Amec FW dla PGE EJ1 sp. z o.o. (obecnie Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.)

drogitransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

Opracowanie zrealizowane w ramach projektu: „Świadczenie usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”

Zakres

Plan obejmował sporządzenie inwentaryzacji oraz planu i harmonogramu działań  w zakresie wszystkich elementów infrastruktury konwencjonalnej w celu umożliwienia PGE EJ1 podjęcia decyzji, które elementy infrastruktury będą przynależeć do kontraktu EPC, a które znajdować się będą poza nim, w odpowiedzialności zamawiającego lub podmiotów trzecich. Plan poruszał zagadnienia związane z infrastrukturą: transportową (drogi, koleje, transport lotniczy i morski), elektroenergetyczną, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, usługową i bezpieczeństwa (służby ratownicze, wojsko, policja, straż pożarna, szpitale) oraz zagadnieniami związanymi z planistyką i ochroną środowiska. Horyzont czasowy planu pokrywał ponad dziesięcioletni okres rozpoczynający się uzyskiwaniem pozwoleń  i zezwoleń  a kończący się rozpoczęciem eksploatacji.

Strona internetowa projektu

Wykorzystanie

Dokument stanowił opracowanie ramowe wskazujące konieczne działania projektowe i organizacyjne po stronie Inwestora, organów administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszy odpowiedzialnych za wyróżnione elementy infrastruktury technicznej i organizacyjnej.