Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Analiza potencjału – sposób na ocenę atrakcyjności lokalizacji

23 czerwca 2021

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
tools
tools

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt
Analiza potencjału – sposób na ocenę atrakcyjności lokalizacji

W ostatnich tygodniach zespół R&D Databout opracował nową funkcjonalność, jaką jest Analiza Potencjału POI i ludności. Celem narzędzia jest określanie poziomu atrakcyjności lokalizacji na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Może on wybrać trzy lokalizacje, a następnie dokonać porównania, która z nich najlepiej spełnia jego oczekiwania. System podświetla maksymalne wartości w wybranych kategoriach punktów POI. Spójność informacji zapewnia wykres radarowy przedstawiający graficzną interpretację wybranych lokalizacji.

Interfejs przy pierwszym utworzeniu analizy dzieli terytorium Polski na obszary odpowiadające gęstości zaludnienia. Im obszar ciemniejszy, tym większa gęstość zaludnienia. Przy pomocy lewego panelu użytkownik może dostosować parametry analizy do swoich wymagań. Zmienić rozmiar siatki z obszarów o domyślnym rozmiarze boku 1 km na większe bądź mniejsze: do wyboru 4km, 1km, 250m i 100m. Dzięki opcji Wypełnienie siatki można alternatywnie wyświetlić zagęszczenie punktów POI zamiast zagęszczenia ludności. Możliwa jest również parametryzacja wyświetlania poszczególnych kategorii punktów POI.

W każdym momencie użytkownik ma do dyspozycji instrukcję wyświetlającą się po kliknięciu ikony znaku zapytania.

Ilustracja powyżej przedstawia przykład dostosowania parametrów do własnych potrzeb. Obszar Wrocławia został podzielony na sześciokątne komórki o rozmiarze 1 km, obrazujące zagęszczenie obiektów uniwersyteckich i uczelni wyższych.

Jak używa się przeglądarki POI w praktyce? Przeanalizujmy scenariusz wyboru miejsca na otworzenie kawiarni. Zależy nam, by kawiarnia powstała w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W okolicy zaznaczono trzy obszary o dużym zagęszczeniu ludności.

Dla sukcesu kawiarni kluczowy będzie brak bezpośredniej konkurencji w postaci innych lokali gastronomicznych. Ważne, by lokalizacja była dobrze skomunikowana – im więcej i bliżej przystanków komunikacji miejskiej, tym większa szansa, że ktoś wstąpi po drodze. Dodatkowo położone w sąsiedztwie sklepy i punkty usługowe będą zaletą – skorzystamy z efektu synergii.

Po określeniu, które z kategorii punktów POI traktujemy jako czynnik pozytywny i chcemy być w ich pobliżu, a które jako negatywny i nie chcemy takiego sąsiedztwa, punkty POI wyświetlą się na mapie odpowiednio w kolorach fioletowym i czerwonym. W panelu potencjału obszaru otrzymamy informacje o charakterystyce wybranych sześciokątnych komórek (maksymalnie trzech). Wykres radarowy pozwala na szybką interpretację potencjału obszaru ze względu na strukturę zagęszczenia poszczególnych kategorii POI, a także bezpośrednie porównanie tych lokalizacji. Poniżej wykresu przedstawiona jest tabela z liczebnościami punktów oraz ludności obszarów, podkreślone kolorystycznie są najwyższe wartości w kategoriach zdefiniowanych przez nas jako pozytywne i negatywne.

Z otrzymanej analizy lokalizacji wynika, że obszar żółty ma największy potencjał ludnościowy (największa liczba mieszkańców), wyróżnia się najlepszymi parametrami pod względem sąsiedztwa infrastruktury transportowej i usług oraz mniejszą konkurencją. Pozostałe dwa obszary mają zarówno gorsze parametry ludnościowe, jak i obejmują więcej punktów konkurencyjnych, a czynniki o charakterze pozytywnym są mniej korzystne za wyjątkiem nieznacznie większej liczby sklepów w obszarze niebieskim.

Analiza potencjału, wraz z analizami dostępności pieszej i drogowej, to sposób na otrzymanie precyzyjnych danych w krótkim czasie. Nasze narzędzia są odpowiedzią na problemy jakie sami napotkaliśmy w trakcie prac studialnych i projektowych. Czasochłonność zdobywania danych, a następnie ich analizy była zbyt duża. Obecnie databout.tools wykonuje tę pracę w kilka minut.

Zachęcamy do sprawdzenia użyteczności naszych narzędzi – wystarczy się zarejestrować, by móc zacząć korzystać z serwisu https://www.databout.pl/tools/

Michał Sawrycz, Databout R&D

małe logo Databout