Proces inwestycyjny a wzmocnienie uprawnień organizacji ekologicznych

11 maja 2021

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
nieruchomościśrodowisko
nieruchomościśrodowisko

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
Proces inwestycyjny a wzmocnienie uprawnień organizacji ekologicznych

Nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie z 30 marca b.r. (Dz.U. z 2021 poz. 247) wzmacnia pozycję strony społecznej w procesie oceny oddziaływania na środowisko dając jej m.in. możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wnioskowanie o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji. W jaki sposób nowela wpłynie na procesy inwestycyjne oraz jak może się zmienić sposób angażowania strony społecznej w proces oceny oddziaływania na środowisko będziemy rozmawiać w najbliższy czwartek w ramach pierwszego spotkania w cyklu „Prawnik spotyka inżyniera” w ramach PM Academy. Przedstawicielem Databout najbliższym spotkaniu będzie Anna Rusk Dyrektor Projektów Środowiskowych w Databout. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

małe logo Databout