Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Aktualności

Aktualnosci

Tramwaj do Wilanowa – odcinek C

Databout jest w trakcie realizacji umowy na “Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C wraz z...

Aktualności

Tramwaj do Wilanowa – odcinek C

Databout jest w trakcie realizacji umowy na “Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C wraz z...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Tramwaj do Wilanowa – odcinek C

Databout jest w trakcie realizacji umowy na “Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C wraz z...

Artykuł

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej S19

Databout zrealizowała etap projektowy dla realizacji drogi ekspresowej między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Do wojewody podkarpackiego wpłynął wniosek o...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Podborze 400/220/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej Głogów 400/110 kV

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...

Artykuł

Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu

Databout podpisała umowę na opracowanie Studium Wykonalności wraz z przygotowaniem Wniosku o Dofinansowanie oraz uzyskanie kompletu decyzji środowiskowych dla...

Artykuł

Projekt dla budowy linii kolejowych nr 58 i 632 na odc. Łętownia – Rzeszów dla CPK

Databout podpisała umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla Projektu pn. Budowa linii kolejowych nr 58 i 632 na odcinku Łętownia – Rzeszów z...

Artykuł

Projekt rozbudowy A2 na odcinku Łódź – Warszawa

Databout podpisała umowę na Opracowanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z...

Artykuł

Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Rzgowskiej do pętli Kurczaki w Łodzi

Databout podpisała umowę na Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów...