Aktualności

Aktualnosci

STEŚ dla budowy linii tramwajowej w Łodzi od ul.Rzgowskiej do Centrum ZMP

07.03.2023r. Databout podpisała umowę na Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania...

Aktualności

STEŚ dla budowy linii tramwajowej w Łodzi od ul.Rzgowskiej do Centrum ZMP

07.03.2023r. Databout podpisała umowę na Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

STEŚ dla budowy linii tramwajowej w Łodzi od ul.Rzgowskiej do Centrum ZMP

07.03.2023r. Databout podpisała umowę na Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania...

Artykuł

Aktualizacja organizacji ruchu dla Miasta Stołecznego Warszawa

05 grudnia 2022r. Databout podpisała umowę na aktualizację opracowania pn. „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających...

Artykuł

Dokumentacja projektowa dla budowy drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina

29 listopada 2022r. Databout Sp. z o.o. w Konsorcjum z  TPF Sp. z o.o. podpisała umowę na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 –...

Artykuł

STEŚ-R dla budowy linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża – Kunów dla CPK

25 listopada 2022r. Databout podpisała umowę na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) dla projektu nr P00100111 pn.: „Budowa linii...

Artykuł

Studium Korytarzowe od węzła Miszewo na Obwodnicy Trójmiasta do Portu Lotniczego

20 października 2022r. Databout podpisała umowę na Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła “Miszewo” Obwodnica...

Artykuł

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowej drogi Via Maris

14 października 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie opracowania pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris...

Artykuł

Inwentaryzacja przyrodnicza dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

04 października 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji...

Artykuł

Umowa ramowa na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla CPK

12 września 2022r. Databout podpisała umowę ramową na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w tym Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe,...

Artykuł

Studium Komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej od ul. Radzymińskiej do Ronda Żaba

17 sierpnia 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie opracowania p.t. Studium komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do...