Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Aktualności

Aktualnosci

Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

Aktualności

Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

lupa

Wszystkie aktualności

Artykuł

Przebudowa trasy tramwajowej od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

Artykuł

Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnych wraz z modelem ruchu dla Szczecina

27.03.2024 – Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnych wraz z aktualizacją/przygotowaniem modelu...

Artykuł

Przebudowy trasy tramwajowej na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

Artykuł

Przebudowy trasy tramwajowej na odc. Rondo AK “Radosław”- Pl. Grunwaldzki

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru...

Artykuł

Dokumentacja aplikacyjno-studialna dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnej dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy” z...

Artykuł

Studium komunikacyjne dla Mszany Dolnej

Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie studium komunikacyjnego Mszany Dolnej” z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ramach...

Artykuł

Tramwaj do Wilanowa – odcinek C

Databout jest w trakcie realizacji umowy na “Opracowanie Dokumentacji dla Przedsięwzięcia pn.: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa – odcinek C wraz z...

Artykuł

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej S19

Databout zrealizowała etap projektowy dla realizacji drogi ekspresowej między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Do wojewody podkarpackiego wpłynął wniosek o...

Artykuł

Dokumentacja dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w rejonie Legnicy

Databout podpisała umowę na opracowanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o...